0 (232) 483 14 14

Hakkımızda

Türkiye’nin ilk özel kalp hastanesi Atakalp, 1998 yılında kurulmuştur.
Hastalara misafir odaklı yaklaşımı, seçkin hekim kadrosu, sağlık personeli, tıbbi altyapısı ve teknolojisiyle Atakalp Hastanesi, hastaları için yaşam kalitesini arttıracak en iyi sağlık hizmetini sunması ve etik kurallara sıkı sıkıya bağlılığı ile tanınmaktadır.

Atakalp Hastanesi, toplam 43 yatak kapasiteli olup, bünyesinde 2 ameliyathane ve birer tane kateterizasyon ve anjiografi laboratuvarı, biyokimya laboratuvarı,  tam teşekküllü koroner yoğun bakım, post-op yoğun bakım ve acil servis üniteleribulunmaktadır.

Yılda yaklaşık 30000 muayene, 18000 ekokardiografi, 7000 stres efor testi, 4000 koroner angiografi, 2000 balon + stent gerekli durumlarda kalp pili konulması ve periferik anjiyografi  işlemleri yapılmaktadır. 

Kalp damar cerrahisinde yılda yaklaşık 400 ameliyat yapılmaktadır.  Koroner by-pass hastalarının yanında, özellikle kalp yetmezliği olan hastaların, kalp kapak hastalarının tedavileri, aort cerrahisi, periferik cerrahi müdahaleler (karotis ve femoral arterler) işlemler  deneyimli Atakalp Hastanesi Uzmanları tarafından yapılmaktadır. Hastalar tam teşekküllü post-op yoğun bakım ünitesinde izlenmektedir.

7/24 Atakalp

Kalp hastalıklarında, hastalığın doğası gereği her an acil durumlar gelişebilmektedir. Atakalp Hastanesi’nde, 24 saat bir kardiyolog ve kalp damar cerrahı nöbet tutmaktadır ve yılda yaklaşık 3600 acil hasta karşılanmaktadır

Kapıdan içeri girdiğiniz anda sizi karşılayan acil servis hekimi ve hemşiresi ile aciliyet dereceniz hemen belirlenir ve zaman kaybetmeden tıbbi müdahale başlar. Sonrasında ilgili bölümün uzman hekimi desteği ile yürütülen süreçte her türlü laboratuvar ve ileri görüntüleme desteği ile tanı ve takip multidisipliner bir şekilde yapılır.

Akut miyokard infarktüsü geçiren hastalar en hızlı şekilde anjiyografi laboratuvarına alınıp primer PTCA (balon/stent) işlemi gün ve saat fark etmeksizin yapılabilmektedir. 

Acil durumlarda 0533 366 6969 numaralı telefondan Acil Sağlık Hizmetleri Koordinatörlüğümüze ulaşabilirsiniz

 

Yönetim Yaklaşımı

 

Sorumluluk ve Şeffaflık

Öz değerlerimiz tevazu, insana saygı, halka yakınlık, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetişimi gerçekleştirmek

 

Aktif Katılımcılık 

Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak

 

Stratejik Yaklaşım 

Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak

 

İş Etiği Kuralları

 

I. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

 

A. Dürüstlük

Tüm hizmet süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

 

B. Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; HASTANEMİZE ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar.

Çalışanlar olarak; hastalarımızın /hasta yakınlarımızın, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Hastanemizin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Özel Atakalp Hastanesi’nin  amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

 

C. Çıkar Çatışması

Çalışanlar olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Özel Atakalp hastanesi adını ve gücünü,  kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

 

D. Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; hastalarımıza /hasta yakınlarımıza, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

 

1. Yasal Sorumluluklarımız

Mevcut tüm hizmetlerimizi,  T.C. yasaları ve hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

 

2. Hasta ve Hasta Yakınlarına Karşı Sorumluluklarımız

Hasta/hasta yakını memnuniyeti odaklı, ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; hasta ve hasta yakınlarımıza saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

 

3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

 

4. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

 

5. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

 

6. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket ederiz.

Ulaşım
Atakalp Hastanesi 1418 Sokak No:18 Kahramanlar - İzmir
  • +90 (232) 483 14 14
  • @bilgi@atakalp.com.tr
  • +90 (232) 441 67 66
HASTA MEMNUNİYET ORANI
Pzt
09:00 - 18:00
Sal
09:00 - 18:00
Çar
09:00 - 18:00
Per
09:00 - 18:00
Cum
09:00 - 18:00
Cmt
09:00 - 12:00
Randevu Al