0 (232) 483 14 14

Kalp ve Damar Cerrahisi

Varis Cerrahisi

Damar hastalıkları içerisinde %15 oranı ile toplumda en sık görülen rahatsızlıktır. Özellikle alt ekstremite dediğimiz bacaklarda toplardamarların (ayağın kirli kanını kalbe taşıyan damarların) kapakçık mekanizmalarının çeşitli nedenlerle bozulup genişlemesidir.

Modern toplumlarda yaygın bir bacak rahatsızlığı olan varis için;

- Mikro Cerrahi

- Makro Cerrahi

- Orta ve büyük varis pakelerinin küçük kesilerle çıkarılması yoluyla uygulanan tedavi,

- Daha büyük ve yaygın varislerde kullanılan özellikle bir safen venin çıkarılması uygulaması (Striping) ile,  

- Bacak kaslarını kuvvetlendiren hareketler yapılması

- Varis çorabı kullanılması

-  Diyet yapılması ve yaşam tarzının değiştirilmesi

- Aşırı sıcaktan korunma ve soğuk duş egzersizleri önerilir.

- Ayrıca büyük varisleri bulunan kadınlara, yüzeysel ve derin ven tıkanmalarını arttırması nedeniyle doğum kontrol hapı kullanımının doktor kontrolünde bırakmaları önerilmektedir

Kalp Kapağı Operasyonları

Kalp kapaklarının biri veya birkaçında saptanan darlık veya yetmezlikler, kapağın tamir edilmesi (Plasti) veya değiştirilmesi yöntemiyle tedavi edilmektedir.

Kalp kuvvetli adalelerden meydana gelen güçlü bir pompadır ve vücutta mevcut olan 5-7 litre kanı sürekli olarak tüm vücuda pompalar. Kalp kapakları bu sistem içinde akımı tek yönde sağlayan oluşumlardır. Kalp odacıkları arasında yer alan dört kapak mevcuttur.

Kalp kapaklarında meydana gelen bir darlıkta kan akımı zorlaşır, yetmezlikte ise geri kaçan kan, kalbin yükünü arttırır. Her iki durumda da kalp adalesi zorlanır ve kalbin odacıkları genişleyerek kalp büyümesi, kalbin normal fonksiyonları bozularak kalp yetmezliği meydana gelir. Bu kapaklar içinde en çok mitral ve aort kapaklar hastalanır.

Kapak hastalarının yakınmaları, önceleri egzersizler sırasında ortaya çıkan çabuk yorulma ve nefes darlığıdır. İleri safhalarda istirahat halinde de bu yakınmalar olabilir. Bazı hastalarda sorun olan kapak doktor tarafından dinlenerek, kalptan gelen üfürümün özelliği ile yetmezlik veya darlık olduğu kolayca anlaşılabilir. Kesin tanı ekokardiografi ve kateter tetkikleri ile konabilir. Bazen ameliyat gerektirecek kadar ciddi kapak rahatsızlıklarının varlığında bile (aort yetmezliği gibi) hastanın hiçbir şikayeti olmayabilir.

Kapak operasyonlarında cerrah kapağa ulaşmak için mutlaka kalp akciğer pompasına bağlanıp kalbi durdurmak zorundadır. Bu operasyonlarda cerrah kalp kapağını yapay bir kapakla değiştirebilir. Mitral ya da triküspit kapaklarda bazen tamir (plasti) yapabilir.

Bu amaçla doku ya da metal kapak kullanılmaktadır. Metal kapak kullanılan hastalarımız ömür boyu COUMADİN adlı ilacı kullanmak zorundadır. Doku kapağı kullandığımız hastalar COUMADİN ‘i 3 ay kullanmaktadırlar.

Aort Damarı Operasyonları

Birçok ülke için ölüm nedenleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Genellikle ortalama görülme yaşı 59-69 yaşlarıdır. Genellikle risk faktörleri arasında sigara, hipertansiyon, ateroskleroz ve bazı genetik bozukluklar ile hastalıklar bulunmaktadır. Bazı enfeksiyonlarda önemli yer oluşturmaktadır. Biküspit aortic valve, travma ve arteritler de önemli yer tutmaktadır.

Genellikle aort anevrizmalarında 4,5-5,0 cm ve üzeri ameliyat endikasyonu taşır. Bununla birlikte 6,0-6,5 cm üzeri genişlemeler her zaman rüptür (ani ve hayati tehlike oluşturabilecek aşırı kanamalar) tehlikesi taşır. Kısaca özetleyecek olursak çıkan aorta için 5,9 cm, inen aorta için 7,2 cm her zaman rüptür tehlikesi taşır.

Aort diseksiyon operasyonları yani aort duvarını oluşturan katmanların birbirinden ayrılması ölüm nedenlerinin yine önemli bir kısmını oluşturmaktadır ve yerine göre aciliyet teşkil eder. Özellikle çıkan aortu ilgilendiren ya da tüm aort tutulumu olan olgularda acil operasyon kaçınılmazdır.

Çıkan aort operasyonları beraberinde genellikle kapak yetmezliği de bulunduğu için yapay damarla birlikte kapakta değiştirilebilmektedir. Bazen koroner arterlerin çıkış yerleri de anevrizma alanında kaldığı ya da aort kökünün de çok geniş olduğu durumlarda bu damar butonları da yapay damara implante edilmektedir. Sadece çıkan aort damarı genişlemelerinde; hastalıklı bölge çıkarılarak kapağa dokunmadan yapay damar ile değiştirme yapılabilmektedir.

Aort damarı genişlemeleri ve diseksiyonları sadece çıkan kısımda sınırlı kalmayıp inen aortayı da etkileyebilir. Bu durumda da mevcut hasta Hipertrofik Kardiyomiyopati Operasyonları alıklı damar yapay damarla değiştirilmektedir.

Hipertrofik Kardiyomiyopati Operasyonları

Batı ülkelerinde ölümler arasında 3. sırada bulunan inme (felç), kalp ve damar sistemi hastalıklarında enfarktüsten sonra 2. sırada yer almaktadır.

İnme, beyin dokusunu besleyen damarları birinin ya da bir kaçının tıkanarak o bölgedeki beyin dokusunun beslenememesi sonucu meydana gelir.

Oksijensizliğe çok duyarlı olan beyin dokusu, kısa zamanda fonksiyonlarını kaybeder ve ilgili organda (el, kol, bacak, konuşma ve yutma merkezi vb.) fonksiyon kaybı oluşur.

İnmenin başta gelen nedeni aterosklerozdur. Kollestrolün damar cidarı içinde depolanması ve kalsiyum yerleşmesi ile aterom plağı oluşması, damar iç çeperinin daralmasına sebep olur.

İnmenin başlıca klinik bulguları şunlardır:

- Vücudun bir yeri ya da bölgesinde his kaybı, uyuşukluk, karıncalanma, kuvvet kaybı

- Geçici görme kaybı ya da gözde şimşek çakması

- Baş dönmesi, denge kaybı

Koroner kalp hastalığı ile şah damarı tıkanıklığının birlikte görülme olasılığı % 8-12 arasında değişmektedir. Şah damarı darlıkları eğer %70-80’in üzerinde ise ve semptomatik ise kalp ameliyatı ile birlikte ya da yalnız başına yapılabilmektedir.

Ameliyat öncesinde yapılan tetkiklerde şah damarında %50’den az darlık saptananlarda yılda bir kez; %50’den fazla darlık saptananlarda 6 ayda bir kez doppler kontrolü önerilir.

Preferik Arter Operasyonları

Bu tanım, kalp ve beyin dışındaki damarların hastalığı için kullanılır.

İki çeşit periferik damar bulunmaktadır:

Periferik Arterler: Oksijen bakımından zengin kanı dokulara taşır.
Periferik Venler: Oksijen bakımından zengin olmayan kanı kalbe taşırlar.

Genellikle alt ve üst ekstremitelere kan taşıyan damarlarda daralma seklinde ortaya çıkar. 

Yapısal olarak periferik damar hastalıklarının (PDH) iki tipi bulunmaktadır:

Fonksiyonel: Kan damarının yapısında bozulma yoktur, genelde kısa sürelidir. Bir örneği Raynaud hastalığıdır. El ve ayak parmaklarındaki küçük arterlerde soğuk, sigara ve diğer etkenlerle vazospazm olup mor renk alması

Organik: Kan damarında iltihap veya hasar gibi altta yatan organik bir sebep vardır. Bir örneği Burger Hastalığıdır. Özellikle 20-40 yaş arası sigara içen erkeklerde görülen küçük çaplı periferik arter ve venlerin inflamasyonudur. Bilinen tek tedavisi sigarayı bırakmadır.

Hastalığın büyük bir bölümünde neden aterosklerozdur. Diğer nedenler tromboemboli, tromboanjitis obliterans, arterit, tümörler ve travmadır.

Genellikle en önemli bulgu Cladicatio denen yürümekle artan dinlenince azalan ağrıdır.

Muayenede genellikle 5 önemli bulgu mevcuttur.

Nabız alamama
Paralizi
Parestezi
Ağrı
Solukluk

Tanı genellikle ilk olarak Doppler ile, şüphelenilerek konulur. Ancak kesin tanı, DSA (Digital Substraction Angiography) ile konulur.

Karotis (Şah Damarı) Operasyonları

Batı ülkelerinde ölümler arasında 3. sırada bulunan inme (felç), kalp ve damar sistemi hastalıklarında enfarktüsten sonra 2. sırada yer almaktadır.

İnme, beyin dokusunu besleyen damarlardan biri ya da birkaçının tıkanarak o bölgedeki beyin dokusunun beslenememesi sonucu meydana gelir.

Oksijensizliğe çok duyarlı olan beyin dokusu, kısa zamanda fonksiyonlarını kaybeder ve ilgili organda (el, kol, bacak, konuşma ve yutma merkezi vb.) fonksiyon kaybı oluşur.

İnmenin başta gelen nedeni aterosklerozdur. Kollestrolün damar cidarı içinde depolanması ve kalsiyum yerleşmesi ile aterom plağı oluşması, damar iç çeperinin daralmasına sebep olur.

İnmenin başlıca klinik bulguları şunlardır:

- Vücudun bir yeri ya da bölgesinde his kaybı, uyuşukluk, karıncalanma,  kuvvet kaybı

- Geçici görme kaybı ya da gözde şimşek çakması

- Baş dönmesi, denge kaybı

Koroner kalp hastalığı ile şah damarı tıkanıklığının birlikte görülme olasılığı % 8-12 arasında değişmektedir. Şah damarı darlıkları eğer %70-80’in üzerinde ise ve semptomatik ise kalp ameliyatı ile birlikte ya da yalnız başına yapılabilmektedir.

Ameliyat öncesinde yapılan tetkiklerde şah damarında %50’den az darlık saptananlarda yılda bir kez; %50’den fazla darlık saptananlarda 6 ayda bir kez doppler kontrolü önerilir.

Ulaşım
Atakalp Hastanesi 1418 Sokak No:18 Kahramanlar - İzmir
  • +90 (232) 483 14 14
  • @bilgi@atakalp.com.tr
  • +90 (232) 441 67 66
HASTA MEMNUNİYET ORANI
Pzt
09:00 - 18:00
Sal
09:00 - 18:00
Çar
09:00 - 18:00
Per
09:00 - 18:00
Cum
09:00 - 18:00
Cmt
09:00 - 12:00
Randevu Al